Verzuimbegeleidingscontract2019-12-17T03:29:19+00:00

Contract verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleider

De telefonische ondersteuning wordt geboden door de verzuimbegeleider van Verzuimfocus. Hij inventariseert de verklaring van de zieke werknemer en maakt vervolgafspraken voor een volgend contactmoment of (de gedeeltelijke) werkhervatting. Ook kan hij de werknemer adviseren om direct contact op te nemen met de huisarts voor een medisch advies of gaat hij met de werkgever in overleg omdat de directe inzet van een bedrijfsarts aan te raden is. Tot slot signaleert en adviseert de verzuimbegeleider wanneer er naar zijn mening geen ziekte aan de arbeidsongeschiktheidsmelding ten grondslag ligt, maar wanneer andere oorzaken de reden zijn voor de afwezigheidsbehoefte.

Meer over verzuimbegeleiding

Casemanager

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter wordt gesteld dat uiterlijk in de zesde week van ziekte een casemanager wordt aangesteld. De werknemer voert persoonlijke gesprekken met de casemanager over het advies van de bedrijfsarts en de concrete invulling hiervan. Het casemanagement kan binnen de organisatie zelf belegd worden, bijvoorbeeld bij de leidinggevende of de HR-specialist. U kunt het casemanagement ook onderbrengen bij Verzuimfocus. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende kennis in huis is over de complexe procesgang rondom Wet Verbetering Poortwachter. Of wanneer kennis ontbreekt over de tijdigheden die verlangd worden door het UWV, terwijl u loonsancties van het UWV wilt voorkomen. Het onderscheidend vermogen van Verzuimfocus is dat u een pakket op maat kunt samenstellen. U neemt dus alleen de diensten af, die voor uw organisatie ook echt van toepassing zijn. Zo bespaart u kosten ten opzichte van traditionele dienstverleners en verzuimbureaus. U huurt immers alleen de kennis die u nodig heeft. Dat kan de inzet van de bedrijfsarts of inhuur van onze verzuimapplicatie betreffen, maar ook tijdelijke ondersteuning door een casemanager of de inzet van een arbeidsdeskundige. Alles tegen scherpe tarieven en heldere afspraken.

Meer over casemanagement

Waarborging bedrijfsgeneeskunde

De verplichte aansluiting bij een arbodienst is komen te vervallen, maar de bedrijfsgeneeskundige diensten moeten nog steeds gecertificeerd worden aangeboden. Verzuimfocus werkt in alle contractvormen met gecertificeerde bedrijfsartsen, zodat de bedrijfsgeneeskundige kant van onze dienstverlening wordt gewaarborgd. Hierdoor voldoen wij aan de voorwaarden van het zogenaamde ‘Eigen Regiemodel’ en wordt onze dienstverlening geaccepteerd door verzekeringsmaatschappijen.

Contact opnemen