Samenwerking en communicatie2019-12-17T03:28:32+00:00

Samenwerking en communicatie

Verzuimfocus speelt met haar diensten in op de specifieke behoefte van opdrachtgevers. Wij gaan hierbij uit van een belangrijke driesplitsing: welke werkzaamheden rondom verzuim kan uw organisatie zelf oppakken? Welke werkzaamheden kunt u nog niet zelf uitvoeren? En tot slot: welke werkzaamheden besteedt u liever uit? Vanuit dat kader bieden wij een Verrichtingen- en Verzuimbegeleidingscontract aan, waarin effectieve samenwerking en communicatie voorop staan.

Verrichtingencontract

Het uitgangspunt bij het Verrichtingencontract is dat u ons aangeeft wanneer wij in actie moeten komen. Dit kunnen we natuurlijk ook vooraf overeenkomen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichtingen inzake Wet Verbetering Poortwachter.

Verzuimbegeleidingscontract

Op basis van het contract Verzuimbegeleiding hebben wij vanaf de eerste dag contact met zieke werknemers. Verzuimfocus kijkt naar de mogelijkheden van werknemers en in gezamenlijk overleg worden werkafspraken gemaakt met de betrokken partijen. Elk contactmoment wordt vastgelegd in de verzuimapplicatie. De contacten worden op drie niveaus door vaste mensen uitgevoerd: de verzuimbegeleider, de casemanager en de arbeidsdeskundige.

Lees verder

Verzuimapplicatie en Wet Verbetering Poortwachter

Verzuimfocus werkt met een volledig gedigitaliseerde verzuimapplicatie, die voor elke opdrachtgever op maat wordt ingericht. Zo kunt u volgens uw eigen verzuimprotocol worden begeleid. Indien gewenst, ondersteunen wij u ook bij het opstellen van een reglement/procedure zodat zieke werknemers weten wat er van hen verwacht wordt. Uitgangspunt is natuurlijk de Wet Verbetering Poortwachter, aangevuld met organisatiespecifieke wensen. Alle betrokken leidinggevenden hebben een inlogcode, zodat ze mee kunnen lezen wat de bedrijfsarts adviseert, welke afspraken de verzuimbegeleider heeft gemaakt en wat door de casemanager is teruggekoppeld. Daarnaast kan de leidinggevende zelf werkafspraken of documenten toevoegen aan het digitale dossier.

Bekijk diensten
Over Verzuimfocus
Contact