Verzuimbegeleiding2019-12-17T03:21:09+00:00

Verzuimbegeleiding

Wanneer werknemers ziek zijn, wilt u langdurig verzuim natuurlijk voorkomen. Frequent verzuimgedrag wilt u bovendien minimaliseren. Verzuimfocus inventariseert daarom vanaf de eerste ziektedag de klachten, behandelingen en mogelijkheden van uw werknemers. Totdat zij volledig hersteld zijn, hebben wij op basis van duidelijke afspraken intensief contact. Elk gesprek wordt vastgelegd in onze toegankelijke verzuimapplicatie. Bij onduidelijkheden nemen wij aanvullend contact op met uw HR-specialist of de leidinggevende. Zo heeft u continu zicht op de situatie en kunt u de verzuimbegeleiding overlaten aan experts.

Verzuimfocus adviseert ook over de acties die het beste ondernomen kunnen worden om re-integratie mogelijk te maken. Denk aan een gesprek met de werknemer over de onderliggende oorzaken voor het verzuim. En de inzet van een bedrijfsarts: is er een adequate behandeling opgestart of is een andere interventie gewenst? Is er eigenlijk wel sprake van ziekte? Moet de melding in een andere verlofregeling worden omgezet? Om de verzuimbegeleiding in goede banen te leiden, heeft u bij Verzuimfocus met een vast contactpersoon te maken: de verzuimbegeleider of de casemanager. Deze contactpersoon is de spin in het web, onderhoudt contact met alle betrokkenen en zet – na toestemming van de werkgever– eventuele interventies in en begeleidt deze.

Onze werkwijze
Meer diensten
Contact opnemen
“Van een beetje aandacht is nog nooit iemand ziek geworden.”
Stefan Kragten, Verzuimbegeleider
Meer over Verzuimfocus

Wist u dat..

20% van uw werknemers verantwoordelijk is voor 80% van uw verzuim? Vergeet de resterende 80% van de werknemers niet. Soms kan een preventief spreekuur bij de bedrijfsarts wonderen doen.

Meer over deze dienst