Casemanagement2019-12-17T03:25:04+00:00

Casemanagement

Werknemers die (langdurig) ziek zijn, kunnen niet altijd hun eigen werk blijven verrichten. Met de komst van de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht om hiervoor een casemanager aan te stellen. Deze casemanager coördineert alle informatiestromen, beheert het dossier, stuurt acties aan, voert ze uit en verzorgt de communicatie tussen de betrokken partijen. In ieder geval tot de werknemer volledig is beter gemeld bij het UWV of totdat de WIA-beoordeling heeft plaatsgevonden.

De casemanager van Verzuimfocus kan deze taken uit handen nemen door zorgvuldig en nauwkeurig de dossierchecks uit te voeren en het volledig RIV aan de werknemer voor de WIA-aanvraag van het UWV te verzenden. En daar houdt het niet op! De tijdige inzet van een casemanager van Verzuimfocus voorkomt namelijk loonsancties en zorgt er ook voor dat u kunt vertrouwen op een onafhankelijke en deskundige coördinatie bij langdurige ziekte.

Onze werkwijze
Meer diensten
Contact opnemen
“In mijn werk is het van belang dat ik professioneel handel. Deskundigheid en objectiviteit spelen hierin een voorname rol. Ik verricht daarom zorgvuldig en nauwkeurig mijn werk en heb respect voor alle partijen. Ik beschouw mezelf als onafhankelijk en transparant.”
Jacqueline Faber, Casemanager
Meer over Verzuimfocus

Wist u dat..

Verzuimfocus bij een langdurig ziekteproces een arbeidsdeskundig onderzoek kan uitvoeren? Op basis hiervan brengen wij voor u in kaart wat de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer zijn ten opzichte van het eigen werk of ander werk binnen uw organisatie.

Meer over deze dienst