Bedrijfsartsen2019-12-17T03:26:01+00:00

Bedrijfsartsen

De bedrijfsartsen van Verzuimfocus leveren bedrijfsgezondheidszorg op maat. Zij stellen medisch vast wat de mogelijkheden zijn van uw werknemers om het eigen werk of ander werk uit te voeren. De interventie van een bedrijfsarts is noodzakelijk, zodra ziekte en verzuim een effect hebben op de uitvoering van het werk.

De regelmatige aanwezigheid van de bedrijfsarts binnen uw organisatie heeft als resultaat dat werknemers op korte termijn gezien en beoordeeld kunnen worden. Zo kan de bedrijfsarts doelgericht overleg voeren met de HR-specialisten en leidinggevenden binnen uw organisatie of met de huisarts, psycholoog of andere behandelaar van de werknemer. Elk contact met de bedrijfsarts wordt vastgelegd in de verzuimapplicatie. Het niet-medische deel hiervan is direct inzichtelijk voor alle bevoegde en betrokken partijen.

Preventief spreekuur
Het preventief spreekuur, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur genoemd, biedt gelegenheid om advies van de bedrijfsarts in te winnen buiten de verzuimperiode om. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever en/of werknemer vragen hebben over gezondheid in relatie tot werk. Het preventief spreekuur is ook aan te raden bij frequent verzuim of wanneer er behoefte is aan de signalerende functie die de bedrijfsarts kan vervullen.

Second opinion voor werknemers
Een second opinion is binnen de gezondheidszorg een bekend begrip. Als u zeker wilt weten of uw arts de juiste diagnose heeft gesteld, kunt u dit laten toetsen bij een andere arts. Sinds kort doet dit begrip ook z’n intrede binnen de Bedrijfsgeneeskundige zorg. De wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim maakt het complex en dan kan een advies van een bedrijfsarts soms haaks staan op wat u vindt of afwijken van het advies van uw behandelend arts. Om dan een ‘tweede mening’ te horen, kunt u bij ons of bij één van onze bedrijfsartsen een consult aanvragen. Neem gerust contact op. Wij helpen u graag verder.

Keuringen
Voor veel beroepen is een medische keuring nog steeds noodzakelijk. Denk hierbij aan Ademluchtkeuring (voor werknemers werkzaam in de asbestbranche), Groot Rijbewijs (vrachtwagenchauffeurs), keuring voor werknemers die werken met vervuilde grond en een Sportkeuring voor bijvoorbeeld duikers. Wij voeren deze keuringen uit op onze eigen locaties en werken ook op zaterdag. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Onze werkwijze
Meer diensten
Contact opnemen

Wist u dat..

U ook op Verzuimfocus kunt bouwen voor het casemanagement bij langdurige ziekte? Onze casemanager verzorgt deskundig en objectief de informatiestromen tussen de betrokken partijen.

Meer over deze dienst