Arbeidsdeskundigheid2019-12-17T03:26:55+00:00

Arbeidsdeskundigheid

Gedurende een langdurig ziekteproces is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van een duurzame beperking ten opzichte van het eigen werk. Onze arbeidsdeskundige werkt in dit proces nauw samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts legt de beperkingen en mogelijkheden van de zieke werknemer vast in een zogenaamde Functie Mogelijkheden Lijst (FML) of in het Inzetbaarheidsprofiel (IZP). Deze lijsten vormen de basis voor het arbeidsdeskundig onderzoek. Als voorbereiding op het onderzoek vullen zowel de werkgever als de werknemer vooraf een vragenlijst in. Hierin worden zij uitgevraagd over de taken in het laatste werk, waar men tegenaan loopt tijdens de re-integratie en een overzicht van alle overige functies binnen de organisaties.

Het resultaat van het arbeidsdeskundig onderzoek is een beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer ten aanzien van het eigen werk en passend ander werk. De arbeidsdeskundige schakelt u ook in om met u mee te kijken bij complex verzuim. Er vindt dan een dossiercheck plaats en er wordt gericht (re-integratie)advies gegeven. Dit is ook mogelijk als u met andere bedrijfsartsen werkt dan de bedrijfsartsen van Verzuimfocus.

Onze werkwijze
Meer diensten
Contact opnemen
“De uitdaging in mijn werk is dat ieder mens en iedere situatie uniek zijn. Dat maakt dat ik creatief om moet gaan met alle kaders waarbinnen ik moet werken. Ik wil concreet en praktisch zijn. Oog hebben en blijven houden voor de belangen van alle betrokken partijen, onafhankelijk zijn en tegelijkertijd de zakelijke belangen van beide partijen behartigen. Het is mijn doel om samen met alle partijen een duurzame oplossing te vinden die uiteindelijk leidt naar werk (en inkomen) dat past bij de mogelijkheden.”
Jacqueline Faber, Arbeidsdeskundige
Over Verzuimfocus

Wist u dat..

De verzuimbegeleider van Verzuimfocus vanaf de eerste ziektedag de klachten, behandelingen en mogelijkheden van uw werknemers inventariseert? Dit alles gebeurt op basis van duidelijke afspraken met werkgever en werknemer.

Meer over deze dienst