Arbo en verzuim2019-12-17T03:10:22+00:00

Arbo en Verzuim

Op het gebied van arbo, verzuim en re-integratie biedt Verzuimfocus toegankelijke diensten die specifiek op de behoefte van uw organisatie worden afgestemd. Onze gecertificeerde deskundigen ondersteunen u om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen; het doel van de Wet Verbetering Poortwachter. Het resultaat? Een efficiënte re-integratie-aanpak, laag verzuimpercentage, verminderde instroom in de WIA en aanzienlijke kostenbesparingen!

Verzuimbegeleiding

U wilt natuurlijk langdurig verzuim voorkomen of frequent verzuim verlagen. Goed contact met zieke werknemers, duidelijke afspraken en heldere communicatie geven duidelijk inzicht in de situatie. Onze verzuimbegeleider adviseert u aansluitend over passende acties.

Meer informatie

Casemanagement

Langdurig zieke werknemers zijn soms langere tijd niet in staat hun werk te verrichten. De casemanager coördineert in dat geval de benodigde handelingen, totdat de werknemer volledig beter is gemeld. Wij nemen alle casemanagementtaken uit handen!

Meer informatie

Bedrijfsartsen

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter zijn contactmomenten met de bedrijfsarts een vereiste. In een enkel geval kunt u beter niet zo lang wachten en eerder een bedrijfsarts inschakelen. Dankzij onze korte lijnen kunnen uw werknemers snel gezien en beoordeeld worden.

Meer informatie

Arbeidsdeskundigheid

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd wanneer er mogelijk sprake is van een duurzame beperking voor het eigen werk. De arbeidsdeskundige adviseert op basis van het onderzoek over wat er nodig is voor re-integratie.

Meer informatie

RI&E

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas wanneer u weet wat de risico’s zijn binnen uw bedrijf en wat het mogelijke effect hiervan is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E wordt helder met welke zaken u aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u wat de volgende stap is. Ook hier geldt ons motto: wat u zelf kunt doen, moet u vooral zelf oppakken. Verzuimfocus ondersteunt u graag bij die zaken waar u hulp bij nodig heeft.

Verzuimfocus biedt haar diensten aan op basis van het Verrichtingen- of Verzuimbegeleidingscontract. Alle contacten met zowel de werknemer als de werkgever worden vastgelegd in onze verzuimapplicatie.

Meer over onze werkwijze